Sanser

Lukt

Hundens legendariske luktesans er dens viktigste redskap for å orientere seg, og med omkring 40 ganger så mange hjerneceller koblet mot luktesansen enn mennesker, og med 80 til 250 millioner lukteceller (menneske mellom 5 og 20 millioner) i en nese med gode innvendige flater har de i praksis en million ganger bedre luktesans enn mennesker. Det er lett å forstå at hunden beveger seg i en verden av lukter.

Mennesket lærte tidlig å samarbeide med hunden for å dra nytte av denne utrolige egenskapen, og selv i dagens teknologiske dataalder er det lite som kan måle seg med en hundenese for å spore opp dyr, narkotika, mennesker, sprengstoff osv osv

 

Hørsel

De store ørene er ikke bare til pynt. I hvert fall ikke opprinnelig. Det å tidlig kunne fange opp fjerne lyder var helt avgjørende for å overleve,- det kunne være en fare eller middag. Med vinden bakfra vil hunden ha vanskelig for å fange opp lukten av det fremmede, hørselen var da til uvurderlig hjelp. Hørselen hos dagens hunderaser er heldigvis fremdeles god, hvor mange har ikke opplevd at dere «synske» hund varsler en ankomst før den skjer…

 

Syn

Hunder har svært godt utviklet syn, men med andre suverene sanser som lukt og hørsel bruker hunden øynene til litt andre oppgaver enn vi mennesker. Det å oppfatte bevegelse, samt bedømme avstand for så å lynraskt resonnere seg fram til byttes løpebane var viktig for avskjære flukten. Om vi i dag observerer hvordan f.eks. en gjeterhund jobber forstår man betydningen av slike kvaliteter.

 

Smak

Smakssansen hos hunder er av mindre betydning, siden de sjelden eller aldri vil prøve-smake noe som i utgangspunktet ikke lukter fristende. Enkelte ganger vil de spytte ut noe, men det er rett og slett fordi de av en eller annen grunn ikke tok seg til å lukte først. Mennesker har omkring 9000 sensoriske smaksceller mens hunden bare omkring 1600, noe som er en av grunnene til at hunder ikke går lei av et fôr  de oppfatter som næringsrikt og fullverdig. De spiser med glede samme fôr  dag ut og dag inn hele livet, og så lenge dette er et korrekt sammensatt fôr  er det helt i orden. Det har altså ingen hensikt å bytte fôr  bare for variasjonens skyld. Faktisk er det å anbefale å fortsette med samme fôr  siden et nytt antageligvis vil ha en litt annerledes sammensetning og kan skape unødvendig ubalanse. For å være sikker på at hunden får i seg alle nødvendige vitaminer og næringsstoffer skal man velge et fôr fra veterinær eller dyrebutikk.

 

Minne

Minne er vel strengt tatt ikke å regne som en av hundens sanser, men siden den er så suverent god og så viktig for alle de andre sansene tar vi det med her:

Hunder har et helt fantastisk mine, noe som gjør deres læring svært effektiv. En hund som opplever noe nytt vil umiddelbart resonere og vurdere gamle minnebilder,- likner dette på noe som tidligere var fordelaktig går den videre, hvis dette derimot forbindes med noe negativt vil den bremse. Så er det slik at de aller fleste nye opplevelser ligger et sted mellom disse ytterpunktene. Hundens fabelaktige evne til å resonnere vil dermed hjelpe den videre. Hvor hurtig den spoler gjennom lagrede minnebilder avhenger veldig av rase, alder, erfaring og ikke minst hvor vant den er til slik stimulering.

Sanser