Vanlige problemer

Vanlige problemer

Det er dessverre en del problemer som går igjen hos mange hundeiere. Ofte er disse forholdsvis enkle å løse, spesielt om vi snakker om en yngre hund, men det krever litt kunnskap og litt mer tålmodighet.

Noen av disse noen av hverdagsproblemene vil jeg nå gå igjennom her, men husk at ingen hunder er like, ei heller hundeiere. Dette vil derfor være generelle råd og tips, bruk i tillegg store porsjoner av din egen sunne fornuft. Det kan også være bra å lese litt om adferdsteori:

 

Bjeffing eller hals er en helt naturlig del av hundens språk, men det lar seg ikke alltid forene særlig godt med vår menneskehverdag. De fleste, eiere som naboer klarer seg helt fint uten bjeffing og bråk.

Den observante hundeier hører lett at hals er ikke alltid hals,- at det er forskjell i både høyde, intensitet og tone. Grunnen til dette er at hunden har mange forskjellige typer hals, eller rettere sagt den gir hals av forskjellige årsaker, som f.eks. varsling, glede/hilsing, tigging, stress, redsel/usikkerhet (+ mange flere).

For å kunne gjøre noe med dette “problemet” er det helt avgjørende å finne ut hva slags hals dette er, for deretter å finne ut hva som forårsaker dette bråket.

En typisk situasjon er at det ringer på dørklokken. Hvor mange coton-hjem er stille da..? Hunden eller hundene bjeffer infernalsk, men hvorfor? I starten, altså de første sekundene, er det en ren varsling – i tilfelle vi ikke har hørt dørklokken.. dette kan det gjøres noe med, men det innebærer å omforme din hund til en viljeløs robot - det ønsker vi ikke, derfor aksepteres disse få sekundene. Deretter går halsen over til en mer voktende holdning. Den halsen vil vi ikke ha, men hvorfor føler hunden at den behøver å ta dette voktende ansvaret..? kanskje fordi det er hunden som alltid møter besøkende først, den står alltid nærmest døren mens du prøver å strekke deg over for å lukke opp, så hvem skal ellers ta dette ansvaret… og her ligger som regel nøkkelen til problemet. Øvelse: neste gang det ringer på (eller du kan gjerne konstruere situasjonen, ikke alltid du vil la besøkende vente ute i regnet mens du stabler om hunder..) skal du IKKE la hunden hilse på besøkende først. Det er DIN jobb. Pek eller anvis hunden til en plass lenger inn i huset. Der skal den vente. Den vil forsøke å komme styrtende når du skal til å åpne døren. Flere ganger. Så vær tålmodig og gjenta til den passivt venter de anviste 5 meterne unna døren. DA først åpner du, og hunden kommer styrtende igjen.., avbryt umiddelbart dine “hilserutiner” og sett den tilbake. Først når du har hilst ferdig (20-30 sekunder) kan du gi hunden lov til å komme og hilse. Tålmodighet og 100% konsekvens er stikkord her, gjenta øvelsen 1-2 ganger pr dag så vil du raskt oppnå overraskende gode resultater. Du blir kanskje kvitt den første varslingen også..

En annen effektiv måte å løse et bjeffe-problem på er rett og slett å lære den “hals” på kommando. Dette høres utrolig bakvendt ut, men det som skjer er at det gir deg kontroll over bjeffingen. Øvelse: siden vi ikke ønsker å belønne eller motivere en mer aggressiv type halsing bruker vi “tiggehalsen”. Den kan fås frem på forskjellige måter. Vær kreativ, bruk fantasi og godbiter. Utifra en sittende posisjon bør du klare å lokke frem noe, belønn hver minste lyd. Pass på at dere er alene, spesielt en usikker hund vil ikke like å bjeffe slik foran andre hunder. Dessuten kan det bli et vanvittig lurveleven om alle skal bjeffe samtidig. Det eneste du kan gjøre er å utføre øvelsen noen ganger med en annen hund først, mens den ferske sitter rett ved siden av. Dette må være en hund som den ferske er fortrolig med. Hals er veldig smittende, og det kan være nødvendig å heve stressnivået noe på denne måten.

Etter hvert som du har belønnet halsingen må du også balansert få inn et “stille”. Ikke i en streng tone, det vil være utrolig forvirrende for en hund å bli korrigert strengt nå, for noe den fikk godbit for nettopp… balanse er stikkord, tenk på det som to forskjellige øvelser (“hals” + “stille”), som innlæres nesten samtidig. Ganske raskt vil den halse før du rekker å gi kommando. Det belønnes ikke. Poenget er jo at du skal bestemme...

 

Innkalling og "løs hund"er ikke alltid så enkelt.. For noen er problemet en for treg innkalling fra ”sitt – bli” til ”på plass”. Andre kan slippe hunden løs, den stikker ikke av, men den kommer heller ikke innen rekkevidde før den selv vil, mens andre igjen dessverre ikke kan slippe hunden løs uten at den stikker av. Sistnevnte er selvfølgelig det mest upraktiske, men felles for alle er at det garantert kan bli bedre.

 

Vi ser på ekvipasje 1: hunden kan ”sitt”, den kan ”bli” slik at fører kan forlate hunden og gå 10 m, stanse og snu seg mot hunden som fremdeles sitter. Så langt alt vel, men innkalling derfra til ”på plass” går alt for tregt. Fører kaller på hunden med et ”PÅ PLASS”, som på sin siden bedagelig reiser seg mens den klør seg litt og tusler mot fører i en noe rotete linje. Snuser litt her og der, og gjerne markerer litt hvis sjansen byr seg. Fører venter og venter, og gjentar stadig sitt ”PÅ PLASS”. Omsider kommer hunden inn på førers venstre side og setter seg. Vi forutsetter at hunden er frisk og ved sine fulle fem, så hvor ligger egentlig problemet? Ganske sikkert kan vi raskt konkludere med at problemet ligger i feil forsterkende stimuli under innlæring, enten ved dårlig timing eller inkonsekvens, som videre ikke har gitt ønsket kobling mellom stimuli og respons (operant betinging). Her må vi gå noen skritt tilbake: sett igjen hunden, gå 2 meter og snu. Pass på at du fremdeles har kontakt med hunden, kall ”på plass” og rygg bakover mens du lokker på hunden. By på deg selv! Hunden skal klare å ta deg igjen etter kort tid, sett deg på huk, led hunden kjapt i den buen den ville måtte gå rundt fører og belønn med godbit umiddelbart. Så ”fri”.

Gjenta dette 3 ganger før det økes til 3 meter, 4 meter osv. Ikke vær redd for å gå tilbake hvis det er nødvendig, og ikke gå lenger vekk enn at du har kontakt med hunden. Hvis øvelsen skjærer seg underveis, og at fører mister kontakt med hunden, avbrytes forsøket og øvelsen startes på nytt. Mens avstanden økes, og farten kommer kan det alterneres med at hunden også må vende rundt fører. I det hunden vender bak kan det også noen ganger tas et par raske skritt frem. På denne måten vil farten ganske sikkert økes betraktelig på noen få kvelder.

 

Ekvipasje 2, som sliter med det utrolig frustrerende problemet med en hund som holder seg akkurat utenfor rekkevidde, kan dra stor nytte av samme løsning som ekvipasje 1. Gjør øvelsene på nøytral grunn, altså ikke rett utenfor døren kl 7 når du er på vei til jobb:

Start med å gi hunden litt frihet, og vent til den er nogenlunde ledig (altså ikke mens den er opptatt med noe spennende). Pass på at du befinner deg i nærheten av hunden, kall på den og løp. Igjen: BY PÅ DEG SELV. Det handler her om å være mer interessant og spennende enn alt annet. Gi hunden ros og en godbit er helt borte hos deg, si ”fri”, reis deg opp og gå passivt bort fra hunden. Gjenta dette flere ganger, men pass på å vente lenge nok til neste forsøk. Det har liten hensikt her å kalle på hunden mens du faktisk har kontakt. Vent til den selv tusler av gårde til noe annet før du gjentar samme øvelse. Alterner med å løpe bak et hushjørne, bak en sten, under et grantre osv.

Øvelsen flyttes så hjem, altså der problemet antageligvis er størst, men sørg for at du har god tid. Gjenta samme, varier hvor du er når du kaller inn hunden, og fri den ut igjen mange ganger før dere avslutter. Riktig utført vil dette fungere.

 

Ekvipasje 3, som sliter med en hund som stikker, vil kunne bruke av både ekvipasje 1 og 2 sine tips. I tillegg bør det brukes en langline (10-20 meter). Denne skal IKKE erstatte et leiebånd men bare ligge løst på bakken. Hvis hunden må stoppes fra å stikke av, før man klarer å opprettholde kontakt så bare tråkk på linen uten at hunden ser det. Den skal ikke forbinde stoppet med fører, så gjør det så diskret som mulig. Finn en nøytral grunn med minst mulig forstyrrelser. Etter hvert øker man vanskelighetsgraden ved å gjøre samme øvelse med mer og mer forstyrrelser.

Tips og råd kan du også finne her